Świadczymy usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej na obiektach budowlanych.  W tym:

tel.: +48 530 320 420

e-mail: biuro@lukabeyer.pl